Welkom bij Talent in Transitie

Overige diensten

Behalve voor uiteenlopende trainigen binnen het sociaal domein kun je bij Talent in Transitie ook terecht voor andere zaken. Daarover lees je op deze pagina meer. Onderaan het scherm vind je altijd een contactformulier.

T

Quick-scan

Wij maken hierbij een eerste, snelle analyse van een team, afdeling of organisatie in het sociaal domein. Hoe staat men ervoor, kwalitatief en financieel? Hoe lopen de werkprocessen? Waar zitten knelpunten in de samenwerking, waar liggen kansen voor verbetering en waar zitten de eventuele quick-wins? Wat we merken is dat zo’n eerste scan veel vertrouwen geeft: de opdrachtgever wordt op een eenvoudige en heldere manier meegenomen in de aard van de problematiek. Dat biedt de mogelijkheid om samen een goed plan te maken, zonder vervelende verrassingen achteraf.

Loopbaanontwikkeling

Om het sociaal domein te laten groeien en bloeien, om de transformatie daadwerkelijk tot een succes te maken, moet je er als management voor zorgen dat je professionals zich optimaal kunnen ontwikkelen. Mensen maken immers het sociaal domein en niet de systemen of de processen. Investeren in medewerkers betekent ook: de juiste man/vrouw op de juiste plek, op het juiste moment. Wij ondersteunen gemeentelijke organisaties met o.a. loopbaanadvies en mobiliteitsdienstverbanden.

Coaching

Wij coachen en begeleiden professionals én leidinggevenden in het sociaal domein, bij voorkeur ‘on the job’. We helpen ze om te groeien in hun rol, zodat ze een waardevolle bijdrage gaan leveren aan de transformatie. Aan de hand van hun eigen leerdoel(en) stippelen we samen een traject uit, helemaal op maat. Ze krijgen daardoor meer inzicht in hun ontwikkelpotentieel, maar ook in eventuele valkuilen en belemmerende gedragspatronen.

Advies

Wij adviseren o.a. teamleiders, afdelingshoofden en desgewenst ook managementteams en bestuurders over de vele complexe vraagstukken in het sociaal domein van de gemeenten. Het resultaat? Er ontstaat inzicht in de oplossingsrichtingen, zowel op inhoud, proces, financiën, houding en gedrag. Van daaruit kunnen er onderbouwde en dus verantwoorde keuzes gemaakt worden. Dat geeft rust in de tent, op alle niveaus en helpt ook om draagvlak te creëren bij alle stakeholders.

Contact

Welkom bij Talent in Transitie

KvK 73859613

Lees de privacyverklaring

Terug naar Homepagina

Een sociaal domein
dat staat als een huis