Generalist in het sociaal domein

Training integrale toegang sociaal domein

Als medewerker in het sociaal domein van de gemeente heb je brede kennis nodig van allerlei wet- en regelgeving. Een van de belangrijkste taken is om de cliëntvraag zo goed en duidelijk mogelijk boven water te krijgen. De continue veranderingen in de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet (Pw) en aanverwante wetten maken je werk niet eenvoudiger. Het zorglandschap en de behoeften van inwoners wijzigen ook voortdurend. Daar komt nog bij dat de complexe hulpvragen steeds vaker voorkomen.
Herken je dit? Je krijgt een hulpvraag, maar weet deze niet zo goed te plaatsen, omdat medewerkers/verwijzers de exacte verschillen en overeenkomsten tussen de Pw, Jw en Wmo niet helder hebben. Vervolgens wordt de cliënt van de ene naar de andere plek verwezen. Gevolg kan zijn dat de cliënt te laat de juiste hulp ontvangt. Dit wil niemand op zijn geweten hebben toch? Hier kan Talent in Transitie verandering in brengen.

Deze training bestaat uit 3 dagen: dinsdag 7, 14 en 21 juni.

Wat zijn je leerdoelen?

Door het volgen van deze training ontwikkel je kennis aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactieve werkvormen. Je leert bijvoorbeeld:

  • Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in de Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning?
  • Vanuit welke wet moet je wanneer indiceren? Welke wet heeft voorrang? Hierbij krijg je ook uitleg over de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wat er komt kijken bij de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Dit vraagt om andere competenties en vaardigheden van jou en je collega’s.
  • De hulpvraag van de inwoner via de brede vraagverheldering te formuleren.
  • Het eigen-kracht principe toe te passen (dit loopt als een rode draad door de hele training).
  • Het outcomemodel te hanteren; een stappenplan om tot een gedegen (SMART geformuleerd) advies te komen.
  • Hoe je via een methodiek je cliënt ertoe kunt aanzetten om zelf oplossingen aan te dragen. Dit om het probleem bij de wortels aan te pakken. Je cliënt neemt eigenaarschap en verantwoordelijkheid en krijgt weer regie over zijn eigen leven.

Kijk voor een gedetailleerd overzicht per trainingsdag de opbouw hieronder.

Wat is het resultaat?

Na drie trainingsdagen heb je een stevig fundament om out-of-the box te kunnen denken en breed te kunnen uitvragen. Door de juiste vragen te stellen kun je een goed gesprek voeren. Je stelt de vragen op een manier die ervoor zorgt dat je eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de cliënt legt. Hierdoor ben je in staat om domeinoverstijgende, complexe hulpvragen te behandelen en kun je een juiste verwijzing doen. Tenslotte weet je hoe je het gesprek kunt vertalen naar een objectief SMART-geformuleerd onderzoeksverslag met een correct juridisch advies.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is onder andere bedoeld voor consulenten, medewerkers van de gemeentelijke toegang, uitvoerders van het dienstverleningsproces, zorghulpverleners, kwaliteits- en beleidsmedewerkers. Dit is slechts een indicatie. Schroom niet om contact op te nemen als je twijfelt of deze training past bij jou.

Urenschema

Dinsdag 7 juni 2022

9.00 - 12.00
Integrale vraagverheldering
In de ochtend ontwikkel je vaardigheden om een casus integraal te benaderen.
12.00 - 13.00
Lunch
Uitgebreide lunch
13.00 - 16.00
Wet maatschappelijke ondersteuning
Tijdens deze middag komen de belangrijkste aspecten van de Wmo aan bod in relatie tot het sociaal domein.

Dinsdag 14 juni 2022

9.00 - 12.00
Jeugdwet
Doelstellingen en wettelijk kader Jeugdwet (waarvoor is de Jeugdwet eigenlijk?), kwaliteitskader, jeugdhulpplicht
12.00 - 13.00
Lunch
Uitgebreide lunch
13.00 - 16.00
Jeugdwet (vervolg)
Vrijwillige hulpverlening versus gedwongen kader, Rechtspositie van jeugdigen en hun ouders.

Dinsdag 21 juni 2022

9.00 - 12.00
Participatiewet
Tijdens deze dag komen de belangrijkste aspecten van de Participatiewet aan bod in relatie tot het sociaal domein.
12.00 - 13.00
Lunch
Uitgebreide lunch
13.00 - 16.00
Participatiewet (vervolg)

Datum

07 - 21 jun 2022
Verlopen!

Tijd

09:00 - 16:00

Lokale tijd

  • Tijdzone: America/New_York
  • Datum:07 - 21 jun 2022
  • Tijd: 03:00 - 10:00

Kosten (ex. BTW)

€1.495,00

Meer informatie

Inschrijven

Locatie

Hotel NH Collection Eindhoven Centre
Hotel NH Collection Eindhoven Centre, Eindhoven, Noord-Brabant

Organisator

Talent in Transitie
Email
info@talentintransitie.nl

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *