3-daagse incompany training
Generalist sociaal domein nieuwe stijl

Het sociaal domein helder in slechts 3 dagen

Consulenten in de frontlinie pakken vroegtijdig allerlei verschillende problemen aan op een breed terrein. Of het nu gaat over armoede, schulden, sociaal isolement of opvoeding. Generalisten moeten brede kennis hebben en van steeds meer markten thuis zijn door de veranderingen in de jeugdzorg, de Wmo en Pw. De veranderingen in het zorglandschap gaan in rap tempo en de consulenten hebben een steeds bredere opdracht, met een steeds groter maatschappelijk belang dat rechtstreeks de kwaliteit van leven van kwetsbare inwoners raakt. Herken je dit? Je krijgt een hulpvraag, maar weet deze niet zo goed te plaatsen, omdat je de exacte verschillen tussen de Pw, Jw en Wmo niet helder hebt. Vervolgens wordt de cliënt van de ene naar de andere plek verwezen, omdat ze niet direct de juiste indicatie hebben gekregen. Gevolg kan zijn dat de cliënt te laat de juiste hulp ontvangt. Dit wil niemand op zijn geweten hebben toch?

Wat zijn je leerdoelen

Na het volgen van deze training heb je aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactieve werkvormen kennis ontwikkeld:

 • over de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in de Pw, Jw en Wmo
 • vanuit welke wet moet worden geïndiceerd? Welke wet voorrang heeft?
 • over de meest recente ontwikkelingen. Een belangrijke wijziging is de transformatie van verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. Dit vergt van medewerkers andere competenties en vaardigheden
 • over de brede vraagverheldering van de hulpvraag en het eigen kracht principe die als een rode draad door het trainingsprogramma loopt. Hiervoor word het het outcome model gebruikt, een stappenplan om tot een gedegen SMART geformuleerd advies te komen
 • over hoe je door middel van een methodiek je de cliënt ertoe kunt aanzetten om zelf oplossingen aan te dragen. Dit met als doel om het probleem bij de wortels aan te pakken, zodat de cliënt weer regie over zijn eigen leven krijgt.

Gedurende de 3 trainingsdagen ontwikkel je kennis:

 • over belangrijkste overeenkomsten en verschillen in de Pw, Jw en Wmo
 • vanuit welke wet moet worden geïndiceerd? Welke wet heeft voorrang?

Dag 1

Integrale vraagverheldering

In de ochtend ontwikkel je vaardigheden om een casus integraal te benaderen.
Onderwerpen:

 • Hoe stimuleer je integraal werken?
 • Uitleg outcome model: stappenplan brede uitvraag hulpvraag en SMART formuleren
 • Eisen waaraan een onderzoek(sverslag) en beschikking moeten voldoen
 • Bespreking voorbeeld onderzoeksverslag brede vraagverheldering en beschikking
 • Integraal werken in relatie tot de AVG

Training Participatiewet

In de middag komen de belangrijkste aspecten van de participatiewet (Pw) aan bod in relatie tot het sociaal domein.
Onderwerpen:

 • Doelstellingen en grondbeginselen Pw
 • De kring van rechthebbenden
 • Algemene bijstand (aanvraag en verificatie)
 • Bijzondere bijstand
 • Vormen van bijstand
 • Arbeids- en overige verplichtingen
 • Alle ontwikkelingen in wet– en regelgeving en recente jurisprudentie

Dag 2

Training Wet maatschappelijke ondersteuning

Tijdens deze dag komen de belangrijkste aspecten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan bod in relatie tot het sociaal domein.

Onderwerpen:  

 • Doelstellingen en wettelijk kader Wmo
 • Eigen kracht en zelfregie
 • Uitleg over gebruikelijke zorg, een algemene gebruikelijke en een algemene voorziening
 • Uitleg soorten voorzieningen
 • Verstrekkingsvormen
 • Afbakening met andere wetten zoals de Zorgverzekeringswet en de Wlz
 • Alle ontwikkelingen in wet –en regelgeving en recente jurisprudentie

Dag 3

Training Jeugdwet

Tijdens deze dag komen de belangrijkste aspecten van de Jeugdwet (Jw) aan bod in relatie tot het sociaal domein.

Onderwerpen:

 • Doelstellingen en wettelijk kader Jw (o.a. waarvoor is de Jw verantwoordelijk?)
 • Kwaliteitskader jeugd
 • Jeugdhulpplicht
 • Bovengebruikelijke zorg
 • Uitleg soorten voorzieningen
 • Verstrekkingsvormen waaronder Pgb-eisen en hoe te boordelen?
 • Vrijwillige hulpverlening versus gedwongen kader (o.a. gesloten kader/via rechter)
 • Rechtspositie van jeugdigen en hun ouders
 • Vervoer Jw en leerlingenvervoer
 • Alle ontwikkelingen in wet– en regelgeving en recente jurisprudentie

 

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is onder andere bedoeld voor alle senior consulenten/generalisten met minimaal 3 jaar ervaring in het sociaal domein of diegenen die reeds werkzaam zijn als onder andere kwaliteits- beleidsmedewerker.

 

Wat zijn de kosten

€ 1.495,– (excl. BTW)

In deze prijs is inbegrepen:

 • 3 trainingsdagen
 • Digitaal lesmateriaal (hand-outs van presentaties, kladblokken en pennen)
 • Een luxe lunch, onbeperkt koffie, thee en water
 • Locatiekosten

Nieuwsgierig geworden?

Maak dan een afspraak met een van onze trainers bij
Talent in Transitie voor een training op maat.

Welkom bij Talent in Transitie

Een sociaal domein
dat staat als een huis