3-daagse training
Integraal kwaliteitsmedewerker nieuwe stijl (uitgebreid)

Procesmanagement in de praktijk: een nieuw takenpakket op inhoud en vorm

De transformatie in het sociaal domein is een hele ommekeer op de werkvloer van de Kwaliteitsmedewerker. Vanuit de wijken komt waardevolle informatie die de Kwaliteitsmedewerker Nieuwe Stijl moet kunnen analyseren in zijn nieuwe rol. Deze informatie moet vertaald kunnen worden naar maatwerk. Op dit moment gebeurt dit nog te weinig. Je moet niet meer alleen inhoudelijk deskundig zijn, maar ook organisatiedoelen kunnen vertalen in procesdoelen. Integrale werkprocesbeschrijvingen kunnen maken en hier data en cijfers aan kunnen koppelen, zodat je data- gestuurd kunt werken. Geen eenvoudige opgave.

Wat zijn je leerdoelen

Stel je bent een consulent en je hebt al 6 jaar ervaring in het sociaal domein en er wordt je gevraagd om de beste verbetermethode toe te passen op een werkproces. Je hebt eigenlijk geen idee wat daar nu precies mee bedoeld wordt en gaat aan de slag op de manier die je gewend bent. Vervolgens blijkt dat je al je kostbare tijd beter in iets anders had kunnen steken, want de resultaten laten te wensen over. Niet omdat jij je best niet hebt gedaan, maar gewoon omdat je niet weet welke methodes er zijn en welke je het beste op dit werkproces moet toepassen.

Het zou fijn zijn als je in zo’n geval weet wat je moet doen, toch? Dat je aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactieve werkvormen in slechts 3 dagen wordt geleerd welke methode je moet toepassen. En ook dat je:

 • weet wat het takenpakket van een Integraal Kwaliteitsmedewerker Nieuwe Stijl is
 • procesmatig kunt werken en weet wat dit bijdraagt aan kwaliteitsontwikkeling
 • het volwassenheidsstadium van je gemeente kunt vaststellen en hierop je proces kunt afstemmen
 • herkent wat de organisatiestrategie van je gemeente is
 • in staat bent om organisatiedoelen te vertalen in procesdoelen
 • weet welke formats er zijn om processen te beschrijven
 • een LEAN integraal primair werkproces kunt maken op basis van diverse methoden
 • handvaten krijgt om te sturen op kwantiteit en kwaliteit van de geleverde voorzieningen/diensten
 • een meetplan met stuurinformatie kunt opstellen en hierdoor onder andere het zorglandschap in kaart kunt brengen
 • weet welke kwaliteitssystemen het meest geschikt zijn om te gebruiken in het sociaal domein
 • feilloos weet met welke verbetermethoden je een werkproces/instructies optimaliseert
 • weet wat de eisen zijn van een gedegen onderzoek, onderzoeksverslag en beschikking
 • aan de hand van het outcomemodel kunt toetsen of het onderzoek SMART is uitgevoerd (check motivering, rechtszekerheid en objectiviteit)
 • een medewerker intrinsiek kunt motiveren om een bepaalde verandering te realiseren
 • supervisie, intervisie en coaching als instrument kunt inzetten om feedback te geven met als doel deskundigheidsbevordering

Wat is het resultaat?

Na drie dagen heb je een verbetervoorstel opgesteld, hetgeen een stevig fundament is voor een geslaagde transformatie in je eigen gemeente. Overigens levert deze training vaak meteen kostenbesparing op, waardoor de investering zich al heel snel terug verdient. Deze manier van werken en training geven heeft al diverse positieve effecten en reacties van opdrachtgevers opgeleverd.

Talent in Transitie - kwaliteitstraining

 

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is onder andere bedoeld voor alle senior consulenten/generalisten met minimaal 3 jaar ervaring in het sociaal domein of diegenen die reeds werkzaam zijn als onder andere kwaliteits- beleidsmedewerker als teamcoach, afdelingshoofd of verandermanager.

Wat zijn de kosten

€ 1.495,– (excl. BTW)

In deze prijs is inbegrepen:

 • 3 trainingsdagen: 17 mei, 31 mei en 14 juni
 • Een studieboek over procesmanagement ter waarde van € 67,00
 • Digitaal lesmateriaal (hand-outs van presentaties, kladblokken en pennen)
 • Een luxe lunch, onbeperkt koffie, thee en water
 • Locatiekosten

Nieuwsgierig geworden?

Maak dan een afspraak met een van onze trainers bij
Talent in Transitie voor een training op maat.

Welkom bij Talent in Transitie

Een sociaal domein
dat staat als een huis