Wij bouwen samen met gemeenten aan een gezond sociaal domein, zowel kwalitatief als financieel. We doen dat via training, coaching, advies en loopbaanontwikkeling, zowel individueel als collectief.

contact

Een sociaal domein dat staat als een huis

Driekwart van de gemeenten worstelt met het sociaal domein. Al jaren. Het geld lekt aan alle kanten weg, politiek-bestuurlijk is er onrust en zowel managers als medewerkers lopen op het tandvlees. En het ergste is nog wel: de meest kwetsbare burgers kunnen niet goed geholpen worden. Dit is zo’n beetje de grootste nachtmerrie van elke professional in het sociaal domein. Want de inwoners, daar doe je het immers voor. En juist daarom wil je belangrijke beslissingen niet door geld laten leiden. Maar wat doe je dan als consulent, als de werkdruk hoog is, als je eigenlijk niet echt het overzicht hebt en er vooral héél snel een voorziening moet komen, voor meneer Janssen van 87 jaar en zijn lieve echtgenote. Juist. Dan is de keuze snel gemaakt. Dure hulptroepen worden ingehuurd en de druk op de gemeentelijke begroting wordt uiteindelijk alleen maar heviger. En er is nog een probleem: die professional ontwikkelt zich niet. Zo wordt de fundering onder het sociaal domein alleen maar verder uitgehold. En op een dag, dan weet je: de boel staat op instorten. Letterlijk en figuurlijk.

  • Medewerkers die op het randje van overspannenheid zitten;
  • Leidinggevenden die meegezogen worden in de waan van de dag en zich veel meer met de inhoud bezig moeten houden dan ze lief is;
  • Wethouders die, onder druk van de gemeenteraad, de druk op de ambtelijke organisatie opvoeren;
  • Werkprocessen die niet op orde zijn;
  • Weinig of geen inzicht in de financiële huishouding;
  • Inwoners die het gebrek aan kwaliteit gaan voelen.

Oftewel: een mislukte transformatie

Wij merken in onze gesprekken met klanten dat van de 355 gemeenten in Nederland een groot deel in meer of mindere mate het bovenstaande scenario herkent. En ze weten zich eigenlijk geen raad. Alleen extra geld erin pompen is niet de oplossing, want de kraan blijft immers lekken.

Wat ze nodig hebben is een aanpak die leidt tot een rotsvaste fundering

Een aanpak waarin rekening wordt gehouden met alle vitale onderdelen van een gezond sociaal domein. Inhoud, proces, samenwerking, leiderschap, financiën en….gedrag. Want vooral gedrag bepaalt de verandering.

En dat is onze specialiteit

Je kunt ons vergelijken met een goede aannemer. We beginnen met een grondige analyse van wat de klant echt nodig heeft. Daarover geven we ook een advies. Vervolgens, als we de ruimte en het vertrouwen krijgen, gaan we aan de slag met het leggen van een sterke fundering. En daarna komt pas het bouwwerk.

Dit is een andere werkwijze dan we in de praktijk vaak zien.

Veelal zoeken klanten in eerste instantie naar een snelle ‘oplossing’. Even een training hier of een advies daar. Maar echt bouwen aan de basis is méér dan dat. Een aannemer kijkt immers ook eerst naar de kwaliteit van de bodem, naar de wensen en behoeften van de klant en naar de omgeving.

Dus voor ‘snel en makkelijk’ moet je niet bij ons zijn.

Wel voor grondig en effectief.

Want het gaat immers om gemeenschapsgeld. En dat is een groot goed, waarmee je uiterst zorgvuldig om wil gaan. Wij voelen die verantwoordelijkheid net zozeer.

En vandaar dat we altijd kiezen voor de aanpak en de oplossing die voor de lange termijn het beste is. Gelukkig sluit dat niet uit dat je al op korte termijn de eerste positieve effecten gaat zien. Want er komt rust, stabiliteit en overzicht. Leidinggevenden krijgen steeds meer grip op de werkprocessen, net als de medewerkers zelf. En de medewerkers ontwikkelen zich, eindelijk, tot de professionals die een goede balans vinden tussen resultaatgerichtheid en de menselijke maat. Dit heeft zijn weerslag op het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Daar ontstaat vertrouwen en dat straalt vervolgens ook weer af op de ambtelijke organisatie. Zo gaat elke geleding beter functioneren.

We gaan je niet vermoeien met hoe we dit allemaal doen. Ja natuurlijk, we geven trainingen en advies, we coachen op alle niveaus en we begeleiden processen. Maar dat zijn allemaal vormen. Het enige dat voor jou relevant is zijn de resultaten die we samen gaan behalen.
Kijk voor meer informatie bij het kopje Dienstenaanbod.

Contact

Welkom bij Talent in Transitie

KvK 73859613

Lees de privacyverklaring

Terug naar Homepagina

Een sociaal domein
dat staat als een huis