Welkom bij Talent in Transitie

Trainingen Talent in Transitie

Talent in Transitie besteedt veel tijd aan het trainen van professionals in het sociaal domein. Daarvoor maken we gebruik van kundige professionals die allemaal werkzaam zijn in het sociaal domein. Behalve de trainingen die je hieronder terugvindt, kun je ook altijd gebruikmaken van trainingen op maat. Neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier onderaan de pagina.

Integraal kwaliteitsmedewerker

De transformatie in het sociaal domein is een hele ommekeer op de werkvloer van de Kwaliteitsmedewerker. Vanuit de wijken komt waardevolle informatie die de Kwaliteitsmedewerker Nieuwe Stijl moet kunnen analyseren in zijn nieuwe rol. Deze informatie moet vertaald kunnen worden naar maatwerk. Op dit moment gebeurt dit nog te weinig. Je moet niet meer alleen inhoudelijk deskundig zijn, maar ook organisatiedoelen kunnen vertalen in procesdoelen. Integrale werkprocesbeschrijvingen kunnen maken en hier data en cijfers aan kunnen koppelen, zodat je data- gestuurd kunt werken. Geen eenvoudige opgave.

 

Transformeren in het sociaal domein

Je wil inwoners graag zo goed mogelijk helpen als zij hun hulpvragen niet op eigen kracht of met hun netwerk zelf kunnen oplossen. Maar door de bezuinigingen kwamen en komen de meeste gemeenten nog steeds vele miljoenen te kort. Je werkt daardoor volgens strikte regels, maar de echte zorgvraag komt niet of nauwelijks in beeld. Wat precies nodig is in de wijken en welke afspraken daar met zorgaanbieders bij horen, blijft onduidelijk. Hierdoor kom je als gemeente en professional in een spanningsveld. Hoge kosten en weinig kwaliteit in voorzieningen. Dat is onnodig. Het kan anders!

 

Generalist in het sociaal domein

Integrale toegang sociaal domein

Als medewerker in het sociaal domein van de gemeente heb je brede kennis nodig van allerlei wet- en regelgeving. Een van de belangrijkste taken is om de cliëntvraag zo goed en duidelijk mogelijk boven water te krijgen. De continue veranderingen in de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet (Pw) en aanverwante wetten maken je werk niet eenvoudiger. Het zorglandschap en de behoeften van inwoners wijzigen ook voortdurend. Daar komt nog bij dat de complexe hulpvragen steeds vaker voorkomen.

 

Contact

Welkom bij Talent in Transitie

KvK 73859613

Lees de privacyverklaring

Terug naar Homepagina

Een sociaal domein
dat staat als een huis