3-daagse training
integrale toegang sociaal domein

 Praktische handvatten voor domeinoverstijgend denken en handelen in slechts 3 dagen

Als medewerker in het sociaal domein van de gemeente heb je brede kennis nodig van allerlei wet- en regelgeving. Een van de belangrijkste taken is om de cliëntvraag zo goed en duidelijk mogelijk boven water te krijgen. De continue veranderingen in de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet (Pw) en aanverwante wetten maken je werk niet eenvoudiger. Het zorglandschap en de behoeften van inwoners wijzigen ook voortdurend. Daar komt nog bij dat de complexe hulpvragen steeds vaker voorkomen.
Herken je dit? Je krijgt een hulpvraag, maar weet deze niet zo goed te plaatsen, omdat medewerkers/verwijzers de exacte verschillen en overeenkomsten tussen de Pw, Jw en Wmo niet helder hebben. Vervolgens wordt de cliënt van de ene naar de andere plek verwezen. Gevolg kan zijn dat de cliënt te laat de juiste hulp ontvangt. Dit wil niemand op zijn geweten hebben toch? Hier kan Talent in Transitie verandering in brengen.

Wat zijn je leerdoelen?

Door het volgen van deze training ontwikkel je kennis aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactieve werkvormen. Je leert bijvoorbeeld:

  • Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in de Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning?
  • Vanuit welke wet moet je wanneer indiceren? Welke wet heeft voorrang? Hierbij krijg je ook uitleg over de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wat er komt kijken bij de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Dit vraagt om andere competenties en vaardigheden van jou en je collega’s.
  • De hulpvraag van de inwoner via de brede vraagverheldering te formuleren.
  • Het eigen-kracht principe toe te passen (dit loopt als een rode draad door de hele training).
  • Het outcomemodel te hanteren; een stappenplan om tot een gedegen (SMART geformuleerd) advies te komen.
  • Hoe je via een methodiek je cliënt ertoe kunt aanzetten om zelf oplossingen aan te dragen. Dit om het probleem bij de wortels aan te pakken. Je cliënt neemt eigenaarschap en verantwoordelijkheid en krijgt weer regie over zijn eigen leven.

Dag 1

Integrale vraagverheldering

In de ochtend ontwikkel je vaardigheden om een casus integraal te benaderen.
Onderwerpen:

 • Hoe stimuleer je integraal werken?
 • Uitleg outcome model: stappenplan brede uitvraag hulpvraag en SMART formuleren
 • Eisen waaraan een onderzoek(sverslag) en beschikking moeten voldoen
 • Bespreking voorbeeld onderzoeksverslag brede vraagverheldering en beschikking
 • Integraal werken in relatie tot de AVG

Training Wet maatschappelijke ondersteuning

Training Wet maatschappelijke ondersteuning
Tijdens deze middag komen de belangrijkste aspecten van de Wmo aan bod in relatie tot het sociaal domein.
Onderwerpen:

 • Doelstellingen en wettelijk kader Wmo
 • Eigen kracht en zelfregie
 • Uitleg over gebruikelijke zorg, een algemene gebruikelijke en een algemene voorziening
 • Uitleg soorten maatwerkvoorzieningen/vormen
 • Uitleg aanverwante wetten en welke wet voorrang heeft
 • Alle ontwikkelingen in wet –en regelgeving en recente jurisprudentie

Dag 2

Training Jeugdwet

Tijdens deze dag komen de belangrijkste aspecten van de Jw aan bod in relatie tot het sociaal domein.
Onderwerpen:

 • Intervisie, supervisie en casuïstiekbespreking in relatie tot brede vraagverheldering
 • Doelstellingen en wettelijk kader Jw (o.a. waarvoor is de Jw verantwoordelijk?)
 • Uitleg bovengebruikelijke zorg
 • Uitleg soorten maatwerkvoorzieningen
 • Vrijwillige hulpverlening versus gedwongen kader
 • Rechtspositie jeugdigen en hun ouders
 • Uitleg aanverwante wetten en welke wet voorrang heeft
 • Alle ontwikkelingen in wet– en regelgeving en recente jurisprudentie

Dag 3

Training Participatiewet

Tijdens deze dag komen de belangrijkste aspecten van de Participatiewet aan bod in relatie tot het sociaal domein.
Onderwerpen:

 • Doelstellingen en grondbeginselen Participatiewet
 • De kring van rechthebbenden
 • Algemene bijstand (aanvraag en verificatie)
 • Bijzondere bijstand
 • Arbeids- en overige verplichtingen
 • Uitleg aanverwante wetten en welke wet voorrang heeft
 • Alle ontwikkelingen in wet –en regelgeving en recente jurisprudentie

Wat is het resultaat?

Na drie dagen heb je een stevig fundament om out-of-the box te kunnen denken en breed te kunnen uitvragen. Door de juiste vragen te stellen kun je een goed gesprek voeren. Je stelt de vragen op een manier die ervoor zorgt dat je eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de cliënt legt. Hierdoor ben je in staat om domeinoverstijgende complexe hulpvragen te behandelen en kun je een juiste verwijzing doen. Tenslotte weet je hoe je het gesprek kunt vertalen naar een objectief SMART-geformuleerd onderzoeksverslag met een correct juridisch advies.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is onder andere bedoeld voor consulenten, medewerkers van de gemeentelijke toegang, uitvoerders van het dienstverleningsproces, zorghulpverleners, kwaliteits- en beleidsmedewerkers. Dit is slechts een indicatie. Schroom niet om contact op te nemen als je twijfelt of deze training past bij jou.

Wat zijn de kosten

€ 1.495,– (excl. BTW)

In deze prijs is inbegrepen:

 • 3 trainingsdagen
 • Digitaal lesmateriaal (hand-outs van presentaties, kladblokken en pennen)
 • Een luxe lunch, onbeperkt koffie, thee en water
 • Locatiekosten

Heb je interesse? Vul het formulier in en je krijgt bericht over trainingsdata.

Nieuwsgierig geworden?

Maak dan een afspraak met een van onze trainers bij
Talent in Transitie voor een training op maat.

Welkom bij Talent in Transitie

Een sociaal domein
dat staat als een huis