3-daagse training
Transformeren in het sociaal domein

Als overheidsprofessional wil je inwoners graag zo goed mogelijk helpen als zij hun hulpvragen niet op eigen kracht of met behulp van hun netwerk kunnen oplossen. Door de bezuinigingen – die parallel lopen met de decentralisatie – komen gemeenten vele miljoenen euro’s te kort. Je werkt volgens strikte regels, terwijl de echte zorgvraag niet goed in beeld komt. Wat precies nodig is in de wijken en welke afspraken daar met zorgaanbieders bij horen, is onduidelijk. Hierdoor kom je terecht in een spanningsveld. Het voelt alsof de kwaliteit van voorzieningen laag is tegenover de hoge kosten. Dat komt doordat die voorzieningen onvoldoende aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Dat is allemaal niet nodig. Het kan anders!

Wat is de betekenis van transformeren?

Transformeren betekent veranderen. In deze training leer je wat veranderen betekent, voor jou en je omgeving. Bovenal leer je om grip te houden op die verandering.

Met de drie decentralisaties in het sociaal domein werden al snel twee begrippen genoemd: transitie en transformatie. Transitie betekent overgang. Overgang naar een nieuw systeem en een andere kijk. Maar zo’n overgang slaagt alleen maar als je verandert, transformeert.

Veranderen is niet zo eenvoudig. Als mensen de noodzaak zien en de urgentie voelen waarom de verandering nodig is, dan heb je de meeste kans van slagen dat de verandering ook wordt omarmd en daadwerkelijk tot stand komt. Veel mensen ervaren verandering als negatief en dat is jammer. Veranderen – en net even anders tegen zaken aankijken – in het sociaal domein is noodzakelijk en geeft energie. Je leert hoe je dat aanpakt en wat de randvoorwaarden hiervoor zijn.

Wat zijn je leerdoelen?

Hoe mooi zou het zijn als je een sterke basis kunt leggen voor een toekomstbestendig, financieel gezond sociaal domein? Dat je kunt sturen op organisatiedoelstellingen die zijn vertaald in procesdoelen. Dat je daardoor stuurt op het zorglandschap en de behoefte van de inwoners op wijk- en cliëntniveau. Zonder dat dit veel extra tijd en moeite kost en zonder langdurig proces. Je krijgt voorbeelden die aantonen dat het kan. Jij beslist of je erbij bent. Als je deze training hebt gevolgd dan:

 • Begrijp je de TinT-manier van werken: vanuit een sociaal dynamisch hart met begrip voor de medewerkers naar een systeem dat werkt.
 • Snap je hoe verandering werkt en hoe je mensen meekrijgt in verandering.
 • Neem je een zakelijkere rol als opdrachtgever.
 • Weet je hoe je doelen en kwaliteitseisen moet formuleren.
 • Begrijp je het belang van structuren, rollen, taken en rolzuiverheid.
 • Kun je doorzien wat jouw invloedssfeer is en waarop je kunt sturen en waar je niet op kunt sturen.
 • Ken je het verschil tussen processen, procedures en werkinstructies en snap je hoe je die kunt inzetten om de gewenste resultaten te bereiken.
 • Realiseer je successen al op korte termijn.
 • Stuur je op eigenaarschap en taakvolwassenheid van de medewerkers.
 • Heb je controle over de kwaliteit van dienst- en hulpverlening en over de financiën.

Wat is het resultaat?

Na drie dagen heb je alle ingrediënten om een verbetervoorstel voor je organisatie op te stellen. Daarmee maak je een stevig fundament voor een geslaagde transformatie. Als je toepast wat je in deze training leert, leidt dat tot directe kostenbesparingen, waardoor de investering zich snel terugverdient. Deze manier van werken en trainen levert veel positieve reacties op van opdrachtgevers.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor overheidsprofessionals die echt willen transformeren. Het is een training voor iedereen die snapt dat je pas kunt transformeren als je weet hoe het sociaal dynamisch en systemisch werkt en handvatten wil krijgen om te veranderen in een evolutie en niet in een revolutie. Eerst transitie, dan transformatie.

Wat zijn de kosten

€ 1.495,– (excl. BTW)

In deze prijs is inbegrepen:

 • 3 trainingsdagen
 • Digitaal lesmateriaal (hand-outs van presentaties, kladblokken en pennen)
 • Een luxe lunch, onbeperkt koffie, thee en water
 • Locatiekosten, goed toegankelijk met openbaar vervoer

Heb je interesse? Vul het formulier in en je krijgt bericht over trainingsdata.

Nieuwsgierig geworden?

Maak dan een afspraak met een van onze trainers bij
Talent in Transitie voor een training op maat.

Welkom bij Talent in Transitie

Een sociaal domein
dat staat als een huis