3-daagse training
Transformeren in het sociaal domein

Als gemeente wil je graag inwoners zo goed mogelijk helpen als zij hun hulpvragen niet op eigen kracht of met hun netwerk zelf kunnen oplossen. Echter door de bezuiniging waarmee de decentralisatie gepaard ging kwamen en komen gemeenten nog steeds vele miljoenen te kort. Je moet dan werken met strikte regels, maar de echte zorgvraag krijg je niet in beeld. Wat precies nodig is in de wijken en welke afspraken daar met zorgaanbieders bij horen, is onduidelijk. Hierdoor kom je als gemeente en professional in een spanningsveld. Het voelt als:
Hoge kosten en een lage kwaliteit van voorzieningen, doordat deze onvoldoende aansluiten bij de behoeften van de inwoner. Dat is allemaal niet nodig. Het kan anders!

 

Wat is de betekenis van transformeren?

Transformeren betekent veranderen. In deze training leren wij je wat veranderen betekent, voor jou en jouw omgeving en bovenal om in control te zijn.
Met de drie decentralisaties in het sociaal domein werden al snel twee begrippen genoemd: transitie en transformatie. Transitie betekent overgang. Overgang naar een nieuw systeem en een andere kijk. Maar zo’n overgang slaagt alleen maar als je verandert/transformeert.
Veranderen is niet zo heel eenvoudig. Als mensen de noodzaak zien en de urgentie voelen waarom de verandering nodig is, dan heb je de meeste kans van slagen dat de verandering ook wordt omarmd en daadwerkelijk tot stand komt. Veel mensen ervaren verandering als negatief en dat is jammer. Veranderen en out of the box denken in het sociaal domein is noodzakelijk en geeft energie. Wij leren je hoe je dat kunt aanpakken en wat de randvoorwaarden hiervan zijn.

Wat zijn je leerdoelen?

Stel dat je als gemeente in staat bent om out of the box te denken en om een sterke basis te leggen voor een toekomstbestendig, financieel gezond sociaal domein. Dat je kunt sturen op organisatiedoelstellingen die zijn vertaald in procesdoelen. Dat je hiermee kunt sturen op het zorglandschap en de behoefte van de inwoners op wijk- en cliëntniveau. Zonder dat dit veel extra tijd en moeite gaat kosten en zonder langdurig proces. Wij hebben heel wat voorbeelden waarmee wij aantonen dat het kan. Hoe mooi zou dat zijn? En wat zijn de effecten?  
Als je deze training hebt gevolgd dan:

 • neem je als gemeente een meer zakelijke rol als opdrachtgever
 • stel je een richtinggevend kompas op
 • weet je hoe je kwaliteitseisen moet formuleren
 • handel je rolzuiver, vanwege een scheiding in functie dienstverlener en hulpverlener 
 • weet je hoe je integrale processen inricht
 • krijg je inzicht in het zorglandschap en de specifieke hulpvragen per wijk en kun je hierop tijdig anticiperen
 • kun je voorspellingen doen en hierdoor programmatisch werken op de korte, middellange en lange termijn
 • zul je op korte termijn quick wins realiseren
 • neemt het eigenaarschap en de taakvolwassenheid bij medewerkers in jouw organisatie toe
 • heb je controle over de kwaliteit van dienst -en hulpverlening en over de financiën

Wat is het resultaat?

Na drie dagen heb je een verbetervoorstel voor je eigen organisatie opgesteld, hetgeen een stevig fundament is voor een geslaagde transformatie in je eigen gemeente. Overigens levert deze training vaak meteen kostenbesparing op, waardoor de investering zich al heel snel terug verdient. Deze manier van werken en training geven heeft al diverse positieve effecten en reacties van opdrachtgevers opgeleverd.

Talent in Transitie - transformatietraining

 

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is onder andere bedoeld voor medewerkers die als doel hebben: transformeren in het sociaal domein. Het gaat dan bijvoorbeeld om directeuren, gemeentesecretarissen, afdelingshoofden, verandermanagers, teamleiders, beleids -en kwaliteitsmedewerkers. Mocht je functie er niet bij staan, schroom dan niet om toch te reageren….

Wat zijn de kosten

€ 1.495,– (excl. BTW)

In deze prijs is inbegrepen:

 • 3 trainingsdagen: 15 februari, 8 en 22 maart 2022
 • Digitaal lesmateriaal (hand-outs van presentaties, kladblokken en pennen)
 • Een luxe lunch, onbeperkt koffie, thee en water
 • Locatiekosten, goed toegankelijk met openbaar vervoer

Nieuwsgierig geworden?

Maak dan een afspraak met een van onze trainers bij
Talent in Transitie voor een training op maat.

Welkom bij Talent in Transitie

Een sociaal domein
dat staat als een huis